ยินดีต้อนรับ        www.kubajaophet.comhttp://www.kubajaophet.comshapeimage_1_link_0
 


บันทึกเสียงเทศนาธรรมชุดที่ ๘, ๙, ๑๐


ฟังเสียงธรรม

สำนักปฏิบัติ   อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี
(วัดป่ากล้วยไม้ดิน)
บ้านหนองฟักทอง  ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
"ป่าคือแดนประสูติของพระพุทธเจ้า    ป่าคือมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย
ป่าคือแดนแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า        ป่าคือแดนแห่งปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
ป่าคือแดนสงบที่ท่านต้องการ "   คณะศิษยานุศิษย์ร่วมปลูกป่า อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี  คลิกดูรายละเอียด...http://www.kubajaophet.com/forum/index.php?board=24.0http://www.kubajaophet.com/forum/index.php?board=24.0shapeimage_5_link_0


ชมรมพุทธศาสตร์เครือซีเมนต์ไทยท่าหลวง อบรมภูมิธรรมสามัญ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๕๕

คลิกดูภาพกิจรรม

ข้อปฏิบัติช่วง ตื่นนอน และ ก่อนนอน พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน คลิ๊ก


งานมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคล ๔๓ ปี วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ส.ค.๒๕๕๕ วางศิลาฤกษ์ "เจดีย์พุทธเมตตา ชวัชรวชิรอาจ"

สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน) บ้านหนองฟักทอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

คลิกดูภาพกิจรรม


พิธีวางศิลาฤกษ์ "เจดีย์พุทธเมตตา ชวัชรวชิรอาจ"

สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน) บ้านหนองฟักทอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

คลิกดูภาพกิจรรม


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระศาสนา ตามรอยพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายพระป่า ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าประจำปี ๒๕๕๖ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖

คลิกดูภาพกิจรรม

ธรรมติดบอร์ด 

เล่มใหม่ส่าสุด สามารถ Download ได้hnangsux_thrrm.htmlhttp://www.kubajaophet.com/e_book/ie2.pdfshapeimage_6_link_0

เนื้อหาในทุกส่วนในเว็บไซด์นี้ ท่านสามารถนำไปเผยแผ่ หรือเก็บไว้ใช้ส่วนตัวได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ยกเว้นกรณีนำไปใช้เพื่อ การพาณิชย์หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดต้องได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร

e-mail: webmaster@kubajaophet.com   copyright@2007 www.kubajaophet.com All rights reserved

หนังสือทอดผ้าป่าสามัคคี ๒๕๖๕ สำนักสงฆ์ป่าอัญญาวิโมกข์โพธิรังษี คลิ๊กhttp://www.kubajaophet.com/e_book/papa2565.pdfhttp://livepage.apple.com/shapeimage_8_link_0