ภาพกิจกรรม

 
 

ชมรมพุทธศาสตร์เครือซีเมนต์ไทยท่าหลวง อบรมภูมิธรรมสามัญ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๕๕

 

อบรมภูมิธรรมสามัญรุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕