ภาพกิจกรรม

 
 

พิธีวางศิลาฤกษ์ "เจดีย์พุทธเมตตา ชวัชรวชิรอาจ"

สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรังษี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน) บ้านหนองฟักทอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

พิธีวางศิลาฤกษ์ เจดีย์พุทธเมตตา ชวัชรวชิราอาจ ๙ มิ.ย.๒๕๕๕