ภาพกิจกรรม

 
 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระศาสนา ตามรอยพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายพระป่า ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าประจำปี ๒๕๕๖ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖

 

ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๖